خدمات و فعالیت ها
خدمات تأمین نیروی انسانی

تآمین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز شرکتهای AACC, HIOEC, IOEC و تأسیسات دریایی کاسپین پارس و شرکتهای تابعه HIOEC

خدمات بیمه ای

ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص انواع بیمه نامه ها جهت پوشش کامل پرسنل، اموال و داراییهای شرکتهای HIOEC، صنعت گستر کیش، پوشش و وزین سازی آریا اروند، ارتباطات پرشیا، صنایع لایروبی ترانشه و ...

خدمات مفاصاحساب

اخذ مفاصاحساب تأمین اجتماعی پروژه های ابوذر، بهرگانسر و ...

خدمات مدیریتی

1. ارائه خدمات مدیریتی (در راستای بهره وری نیروی کار، سرمایه و ارزش افزوده داخلی) به شرکتهای IPS و پوشش و وزین سازی آریا اروند 2. تهیه و تدوین گزارشات توجیهی افزایش سرمایه جهت شرکتهای تابعه

خدمات کیترینگ

راه اندازی خدمات کیترینگ با مجربترین افراد که بیش از ده سال در این صنعت سابقه فعالیت دارند و امضاء تفاهمنامه همکاری با شرکتهای معتبر داخلی، جهت هم افزایی و بهبود خدمات کیترینگ بر روی شناورهای شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران