ارائه خدمات کیترینگ رستوران یارد خرمشهر

ارائه خدمات کیترینگ رستوران یارد خرمشهر

۱۳۹۴/۹/۱۰

از ابتدای مرداد ماه سال جاری شرکت خدمات مدیریت مهر ایرانیان اروند طی انعقاد قرارداد با شرکت IOEC ارائه خدمات کیترینگ شامل تهیه، طبخ و سرو غذا در دو وعده ناهار و شام برای پرسنل شرکت IOEC و پرسنل شرکت های پیمانکار آن در یارهای خرمشهر را آغاز نمود.


بازگشت